denizm@cukurova.edu.tr

 322 3387254(7 hat)/282

Yar.Doç.Dr.Deniz Zeren

Pazarlama  

2013   

Yardımcı Doçent
  Çukurova Üniversitesi
  İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
   

2011-2013   

Öğretim Görevlisi
  Çukurova Üniversitesi
  İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
   

2002-2011   

Araştırma Görevlisi
  Çukurova Üniversitesi
  Sosyal Bilimler Enstitüsü